ХУМАНО ООД, humano@abv.bg тел: +359 882 662707

Бифидобактериите в онкологията

Приемът на бифидобактерии води до:


Намаляване на нежелана токсичност на химио-лъчелечение.100 x 210.cdr

Повишаване на ефективността на провежданото противотуморно лечение, като се намалят усложненията.

Редуциране на нежеланите токсични прояви на лечение с антибиотици при оперативно лечение.

Намаляване на токсичните метаболити в чревното съдържимо.

Поддържане на адаптивните възможности на организма.

Подобряване на психосоматичното състояние и качество на живот.


ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИФИДОБАКТЕРИИТЕ В ОНКОЛОГИЯТА

Обзор на медицинската информация, Котлярова Т.В., Калника А.И.

Новосибирск 2010

Переспективи на приложение и употреба на бифидобактериите в онкологията

Съвременните методи на лечение в онкологията, включително химио, лъчетерапия и хирургия, не винаги са успешни и са съпроводени с висок риск от усложнения. Прилагането в лечението на онкологично болните пациенти на пробиотици, пребиотици или синбиотици представлява нова алтернатива в терапията и рехабилитацията по пътя на снижаване нивата на патогенните микроорганизми. Пробиотиците и пребиотиците влияят на изменеието на стомашно-чревната микрофлора по пътя на повишаване концентрацията на полезните бактерии, като бифидобактерии и лактобацили. Те възпрепятстват развитието и прогресирането на неоплазии с помощта на механизми, насочени към:

  • намаляване на възпалението на стомашно-чревния таркт
  • засилване имунната защита и антиканцерогенната активност
  • детоксицикация на потенциалните  хранителни канцерогени
  • намаляване на бактериалните ферменти, които хидролизират преканцерогенните съединения, като например бета-глюконидаза

Десетки проучвания показват, че пробиотиците имат потенциална възможност да играят немалка роля в профилактиката на рака и да влиаят съществено на неговото развитие, прогресиране и лечение.

Наблюдаваме  3 направления в използването на бифидокатериите в онкологията:

  1. Профилактично въздействие на бифидобактериите – снижаване риска от раково заболяване, чрез поддържане на нормална миклофлора в организма, също и чрез допънително въвеждане в организма бифидобактерии за детокцикация на канцерогени и мутагени, постъпващи отвън, в т.ч. използване на високотоксични химиотерапевтични препарати.
  2. Подобряване състоянието на онкоболни и намаляване на инфекциозни усложнения, чрез използване на бифидобактерии и лактобактерии.
  3. Непосредствено противотуморно въздействие: намаляване размера на тумора и увеличаване продължителността на живота на болни от рак.

Раждайки се стерилни, новородените контактуват с микроорганизмите в условията на родилната зала и при по-нататъшното пребиваване в родилния дом. Първата седмица в новородените се наблюдава разнотипна миклофлора, която у здравото дете остава само за един месец от живота му.

Нормалната миклофлора, присъстваща в естествени условия по кожата, слезката, стомашно-чревният тракт се явява един важен регулаторен механизъм, осигуряващ хомеостаза на организма. Осигурява колонизационна резистентност, невъзможност за размножение на условно-патогенни и паттогенни микроорганизми и кожата, слезката / бял дроб/, стомашно-чревния тракт.

Многообразието на клетъчния метаболизъм при бактерии от различни групи, влизащи в състава на нормалната микрофлора, производните им ферменти, витамини, хормони, екзотоксини и ендотоксини и други биоактивни съединения от нормалната миклофлора,  взима активно участие в морфогенезата и функциите на много системи в организма. Има данни за взаимодействие между микробната флора и състоянието на имунната, кръвосъздаващата и други защитни системи на макроорганизма.

При някои състояния на организма – травми, стрес,тежки операции, хранителни отравяния, антибактериална и химиотерапия, лъчетерапия, упойки, неблагоприятни екологични условия, депресии, физически натоварвания и др., състава и количеството на микроорганизмите, населяващи организма могат се променят и да възникнат състояния на дисбактериозата. Обзорът на клиничните синдроми и патологичнини състояния, патогенеза, свързан с изменение състава и функциите на миклофлората е следния: хипо и хипехолестеринемия, ревматоиден артрит, поражения на съединителната тъкан, злокачествени образования, кариес, бъбречни камъни, дерматити, алергии, заболявания на стомаха, инфекции и сепсис.

Шендеро Б. А. 1988 г.