• Ползи от приема

    Редовният прием на бифидобактерии ще доведе до: Намаляване на нежелана токсичност на химио-лъчелечение. Повишаване на ефективността на провежданото противотуморно лечение, като се намалят усложненията. Редуциране на нежеланите токсични прояви на лечение с антибиотици при оперативно лечение и постоперативно лечение. Намаляване на токсичните метаболити в чревното съдържимо. Поддържане на адаптивните възможности на организма. Подобряване на психосоматичното състояние и качество на живот
  • Живите бактерии

    Броят на полезните бактерии в 1 ml е 100-1000 пъти по-голям от този при сухи пробиотици. Всяка бутилка съдържа 10 милиарда бифидобактерии в активна жива форма, сухите бактерии са отслабени и пасивни. „Биовестин“ е активен ВЕДНАГА, работи незабавно и по протежение на целия храносмилателен тракт. Живата форма на „Биовестин“ е удобна за дозиране и прием от малки деца. Бактериите на „Биовестин“ не са модифицирани и безопасни за човека. За разлика от сухи капсулирани пробиотици, живите бактерии Biovestin са в активна форма на живот. Те нямат нужда от активиране и са готови да работят от момента на приемане.
  • Качество на живот

    Пробиотиците „Биовестин“ и „Биовестин-лакто“ подобряват качеството на живот на онкологично болните и техните семейства. Силната имунна система атакува туморните клетки и не позволява разпространение на туморния процес. Медикаментите и химио-лъчетерапията подтискат вътрешния имунитет на стомашно-чревния тракт, поради пострадалата му естествена микрофлора. Редовният прием на пробиотиците „Биовестин“ и „Биовестинлакто“ от пациенти, провели оперативно лечение при злокачествени тумори и/или подлежащи на химио и лъчелечение, способства бързото възстановяването и поддържането в оптимално съотношение на микрофлората в стомашно-чревния тракт.

БРЕМЕННОСТ Пробиотици и женското здраве Грижа за миклофлората по време на бременност. Здравето бъдещото бебе, неговата склонност към инфекции в първит

+ More

ПЕДИАТРИЯ Как да помогнем на детския  ИМУНИТЕТ? Хранили сте Вашето дете здравословно. Укрепвали неговия имунитет с витамини и въпреки това след първат

+ More

ОНКОЛОГИЯ Пробиотиците “Биовестин” и “Биовестин-лакто” подобряват качеството на живот на онкологично болните и техните семейства. За хората с онкологи

+ More

ДЕРМАТОЛОГИЯ При дисбактериозата на червата се наблюдава тежка форма на акне. Установено е, че степента на дисбиотични разстройства корелира с клиничн

+ More

ГИНЕКОЛОГИЯ Използването на Биовестин на фона на конвенционалната терапия допирнася за: Значително намаляване на честотата на вагиналната патология. ч

+ More

УРОЛОГИЯ Приложението на Biovestin в лечението на остър гноен пиелонефрит позволява: Увеличение на ефективността на лечението. Намаляване на продължит

+ More

КАРДИОЛОГИЯ Добре известна е ролята на микрофлората в поддържането на здравето на човека.  Дисбалансът на микрофлората – увеличени количества на

+ More