КОНСУЛТАТИВНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР /КРОЦ/  ХУМАНО


Центърът е създаден в София, България, за да оперира в областта на онкология и други социално значими заболявания. Приоритетните дейности на центъра са в направление имунна и хормонална терапия на онкологично болни, включително:

  • регистриране, налагане на пазара и продажба на лекарствени продукти, хранителни добавки и медицински изделия в България и страните от Балкански полуостров
  • постмаркетингови изпитвания на лекарствени продукти, регистрирани на пазара с цел доказване на ефективност и безопасност
  • консултации на пациенти за второ мнение, включително електронни консултации, относно приложение на имуномодулатори и хормонални препарати.

В Консултативно-рехабилитационен онкологичен център /КРОЦ/ ХУМАНО водещи специалисти от различни сфери на медицината и фармацевтичната индустрия са обединили опит и усилия в общи цели:

  • Да популяризират, докажат добри резултати и подпомогнат разпространението на ефективни продукти, като по този начин осигурят достъпа на пациенти до тях
  • Да изградят система за предоставяне на специализира на медицинска информация, както и такава от сферата на здравеопазване и нови технологии, използвайки създадената за целта електронна платформа за лекари и пациенти
  • Да се осигурят консултации „второ мнение“ на онкологично болни, включително електронни консултации