За нас

КОНСУЛТАТИВНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР /КРОЦ/  ХУМАНО

 

Центърът е създаден в София, България, за да оперира в областта на онкология и други социално значими заболявания. Приоритетните дейности на центъра са в направление имунна и хормонална терапия на онкологично болни, включително:

 

регистриране, налагане на пазара и продажба на лекарствени продукти, хранителни добавки и медицински изделия в България и страните от Балкански полуостров

постмаркетингови изпитвания на лекарствени продукти, регистрирани на пазара с цел доказване на ефективност и безопасност

консултации на пациенти за второ мнение, включително електронни консултации, относно приложение на имуномодулатори и хормонални препарати.

В Консултативно-рехабилитационен онкологичен център /КРОЦ/ ХУМАНО водещи специалисти от различни сфери на медицината и фармацевтичната индустрия са обединили опит и усилия в общи цели:

 

Да популяризират, докажат добри резултати и подпомогнат разпространението на ефективни продукти, като по този начин осигурят достъпа на пациенти до тях

Да изградят система за предоставяне на специализира на медицинска информация, както и такава от сферата на здравеопазване и нови технологии, използвайки създадената за целта електронна платформа за лекари и пациенти

Да се осигурят консултации „второ мнение“ на онкологично болни, включително електронни консултации