Бифидотерапията

Бифидотерапията

8 октомври 2019

Философия на проблема

Пробиотиците и пребиотиците влияят върху промените на чревната флора, чрез повишение на концентрацията на полезните бактерии, като бифидобактериите и лактобацилитедействат по пътя на понижение на нивото на патогенните бактерии. Тази стратегия има потенциалната възможност за подтискане развитието на неоплазмите посредством подтискане на възпалителните чревни процеси, усилване на имунитета и антиканцерогенната активност, детоксикация на потенциалните чревни канцерогени, както и понижение на чревните бактериалните ферменти, които хидролизират преканцерогенните съединения, като например бета-глюкуронидазата.

 

 

Направления

Профилактично въздействие на бифидобактерия – понижава риска от онкологични заболявания чрез поддържане на нормалната чревна микрофлора, а чрез допълнително въвеждане на бифидобактерии се осъществява детоксикацията на канцерогенните съединения в организма
Понижава се риска от инфекциозни усложнения
Непосредствено противотуморно действие- намаление на туморния обем, увеличаване на преживяемостта при използване на препарати от живи убити бифидобактерии
Профилактично въздействие

Нормалната микрофлора в организма се явява основен момент в подържане на хомеостазата. При някои състояние на организма като травма, стрес, оперативна травма, химиолечение, лъчетерапия и др. настъпват промени в лигавицата на организма, както и промени в състава и количеството на микрооганизмите, които най-често се проявяват с диария, запек, колит, нарушена резорбция на хранителните съставки, гастрити,дуоденити, язвена болест, тежки куагулопатии и др.

Намаляват риска от възникване на ракови заболявания, чрез модулиране на метаболитната активност на чревната флора посредством конкуренция с други компоненти на чревната флора, както и продукция на антибактериални агенти, включително и бактериоцини и подобни такива, които регулират микросредата. Продукцията на млечни и други киселини снижават нивото на PH в чревния лумен и по този начин модулират ензимната активност. Профилактичната функция е в насока детоксикация на химическите мутагени и канцерогени, постъпващи с храната и водата и усилване на перисталтиката, като по този начин се намалява времето за контакт с чревната лигавица на тези канцерогени. Продукцията на различни компоненти на имунния отговор на организма като напр.наблюдавано е увеличаване на нивото на макрофагите и др. Намаляват концентрацията на нитрозоамините, постъпващи чрез храната при добавяне на бифидобактерии. Изследванията доказватантимутагенната активност на последните, както и промените в ензимната активност на чревната флора като нитроредуктази, азоредуктази и бета глюкоронидази, които са свързани с продукцията на канцерогени в червата.

 

 

Основно средство за борба с дисбактериозата

Последното усложение е характерно при пациенти с продължителна химиотерапия, лъчетерапия и най-вече след тежки дебелочревни операции с продължителна антибиотична терапия. Тази комплексна антитуморна терапия води до продължително тежко увреждане на чревната микрофлора, водеща до дизбактериоза и промяна на облигатните микроорганизми. Възникват упорити вирусни заболявания като напр. папилома вируса, който е доказан причинител на карцином на шийката на матката и др. При болни с левкемии се установява нарушение на симбиозното равновесие на микрофлората във фекалиите, както и значително намаление на нивото на бифидо и лактобактериите. Много често се дискутира, че една от основните причини за възникване на дебелочревния рак е промяна на чревната микрофлора.

 

 

Противотуморно действие

Представени са доказателства за противотуморнодействие на бифидобактерии(живи и убити)

 

 

Препаратът има място като:

добавка- заедно с провеждането на комплексното лечение -хирургично, химиотерапевтично и лъчетерапевтично
при хронични и обострени чревни неонкологични заболявания за профилактика на туморите на дебелото черво и ректума.


Цели и задачи на приложение на Биовестин в онкологията:

  • Намаляване на нежелана токсичност на химио-лъчелечение
  • Намаляване на честотата на ентеропатии
  • Профилактиране развитието на ентероколит
  • Намаление на диспептичните разстройства
  • Намаление на риска от инфекции
  • Повишаване на ефективността на провежданото противотуморно лечение, като се намалят усложненията
  • Редуциране на нежеланите токсични прояви на лечение с антибиотици при оперативно лечение
  • Намаляване на токсичните метаболити в чревното съдържимо
  • Поддържане на адаптивните възможности на организма
  • Подобряване на психосоматичното състояние и качество на живот

Последните три месеца от бременността са най-важните за формирането на здраво бебе. Причината е, че точно през последното тримесечие бебешкият организъм получава антителата, които да го предпазват през първите месеци от живота му. Това се случва посредством плацентата, а силата на имунитета на бебето зависи единствено от състоянието на майката и нейната собствена защитна система. По време на бременността е изключително важно майката да бъде в добро здраве, да получава достатъчно хранителни вещества, а токсините да бъдат сведени до минимум.

прочети още

Бактериалните и гъбичните инфекции са опасни, не само поради неприятните симптоми, но и заради рисковете в дългосрочен план – безплодие, спонтанен аборт или увреждане на плода.

прочети още

Акнето е едно от най-разпространените кожни заболявания в света – оказва се, че от пъпките страдат над 80% от тийнейджърите и около 40% от хората в зряла възраст, като за това със сигурност принос имат не само гените, но и съвременният начин на живот.

прочети още

Дисбактериозата, или иначе казано – нарушеният баланс на бактериите в организма, официално не се класифицира като заболяване, но може не само да ни накара да се чувстваме болни, но и само по себе си да стане причина да се разболеем.

прочети още
Какво е микробиом?
8 октомври 2019

Какво представлява микробиомът и каква е ролята му в човешкия организъм?

прочети още
Урология
21 август 2019

Приложението на Biovestin в лечението на остър гноен пиелонефрит позволява:

прочети още
ГИНЕКОЛОГИЯ
21 август 2019

Използването на Биовестин на фона на конвенционалната терапия

прочети още

Пробиотиците “Биовестин” и “Биовестин-лакто” подобряват качеството на живот на онкологично болните и техните семейства.

прочети още

Хранили сте Вашето дете здравословно. Укрепвали неговия имунитет с витамини и въпреки това след първата седмица на посещение в детската градина детето заболява.

прочети още

Грижа за миклофлората по време на бременност.

прочети още