Бифидотерапията

Бифидотерапията

8 октомври 2019
 • Сподели:

Философия на проблема

Пробиотиците и пребиотиците влияят върху промените на чревната флора, чрез повишение на концентрацията на полезните бактерии, като бифидобактериите и лактобацилитедействат по пътя на понижение на нивото на патогенните бактерии. Тази стратегия има потенциалната възможност за подтискане развитието на неоплазмите посредством подтискане на възпалителните чревни процеси, усилване на имунитета и антиканцерогенната активност, детоксикация на потенциалните чревни канцерогени, както и понижение на чревните бактериалните ферменти, които хидролизират преканцерогенните съединения, като например бета-глюкуронидазата.

 

 

Направления

Профилактично въздействие на бифидобактерия – понижава риска от онкологични заболявания чрез поддържане на нормалната чревна микрофлора, а чрез допълнително въвеждане на бифидобактерии се осъществява детоксикацията на канцерогенните съединения в организма
Понижава се риска от инфекциозни усложнения
Непосредствено противотуморно действие- намаление на туморния обем, увеличаване на преживяемостта при използване на препарати от живи убити бифидобактерии
Профилактично въздействие

Нормалната микрофлора в организма се явява основен момент в подържане на хомеостазата. При някои състояние на организма като травма, стрес, оперативна травма, химиолечение, лъчетерапия и др. настъпват промени в лигавицата на организма, както и промени в състава и количеството на микрооганизмите, които най-често се проявяват с диария, запек, колит, нарушена резорбция на хранителните съставки, гастрити,дуоденити, язвена болест, тежки куагулопатии и др.

Намаляват риска от възникване на ракови заболявания, чрез модулиране на метаболитната активност на чревната флора посредством конкуренция с други компоненти на чревната флора, както и продукция на антибактериални агенти, включително и бактериоцини и подобни такива, които регулират микросредата. Продукцията на млечни и други киселини снижават нивото на PH в чревния лумен и по този начин модулират ензимната активност. Профилактичната функция е в насока детоксикация на химическите мутагени и канцерогени, постъпващи с храната и водата и усилване на перисталтиката, като по този начин се намалява времето за контакт с чревната лигавица на тези канцерогени. Продукцията на различни компоненти на имунния отговор на организма като напр.наблюдавано е увеличаване на нивото на макрофагите и др. Намаляват концентрацията на нитрозоамините, постъпващи чрез храната при добавяне на бифидобактерии. Изследванията доказватантимутагенната активност на последните, както и промените в ензимната активност на чревната флора като нитроредуктази, азоредуктази и бета глюкоронидази, които са свързани с продукцията на канцерогени в червата.

 

 

Основно средство за борба с дисбактериозата

Последното усложение е характерно при пациенти с продължителна химиотерапия, лъчетерапия и най-вече след тежки дебелочревни операции с продължителна антибиотична терапия. Тази комплексна антитуморна терапия води до продължително тежко увреждане на чревната микрофлора, водеща до дизбактериоза и промяна на облигатните микроорганизми. Възникват упорити вирусни заболявания като напр. папилома вируса, който е доказан причинител на карцином на шийката на матката и др. При болни с левкемии се установява нарушение на симбиозното равновесие на микрофлората във фекалиите, както и значително намаление на нивото на бифидо и лактобактериите. Много често се дискутира, че една от основните причини за възникване на дебелочревния рак е промяна на чревната микрофлора.

 

 

Противотуморно действие

Представени са доказателства за противотуморнодействие на бифидобактерии(живи и убити)

 

 

Препаратът има място като:

добавка- заедно с провеждането на комплексното лечение -хирургично, химиотерапевтично и лъчетерапевтично
при хронични и обострени чревни неонкологични заболявания за профилактика на туморите на дебелото черво и ректума.


Цели и задачи на приложение на Биовестин в онкологията:

 • Намаляване на нежелана токсичност на химио-лъчелечение
 • Намаляване на честотата на ентеропатии
 • Профилактиране развитието на ентероколит
 • Намаление на диспептичните разстройства
 • Намаление на риска от инфекции
 • Повишаване на ефективността на провежданото противотуморно лечение, като се намалят усложненията
 • Редуциране на нежеланите токсични прояви на лечение с антибиотици при оперативно лечение
 • Намаляване на токсичните метаболити в чревното съдържимо
 • Поддържане на адаптивните възможности на организма
 • Подобряване на психосоматичното състояние и качество на живот