БИОВЕСТИН-ЛАКТО флакон * 7

36,00 лв.

 

Биовестин лакто - биологически активна хранителна добавка, съдържаща живи бифидобактерии и лактобактерии.

 

Съдържание: обезмаслено мляко, бифидобактерии щам Bifidobacterium bifidum 792, Bifidobacterium ad. МС-42, лактобактерии щам Lactobacillus plantarum 8P A3, киселинен регулатор: натриев хидрокарбонат Е500 ii, разтежен фактор за бифидобактерии ГМК-3 (млечни белтъци, антиоксидант: аскорбинова киселина Е300).

Бифидобактериите и лактобацилите са пробиотици, които влияят на чревната микрофлора, като повишават концентрацията на полезните бактерии в храносмилателния тракт и потискат нивото на патогенните микроорганизми. Тези дейности подобряват локалния имунитет и отключват поредица от каскадни регулаторни процеси, свързани с подобрение на ендокринната и имунната системи, както и с поддържане на хомеостазата в организма. Микрофлората на човешкия организъм може да се разглежда като допълнителен орган, който осигурява нормална функционалност на червата и предотвратява размножаването на вредните бактерии. Допълнително, тази флора участва в изграждането на имунитета, снижава негативното действие на антибиотици, химиолечение и лъчетерапия и спомага за неутрализиране на токсините в организма.

 

 

Биовестин е интензивен пробиотик, съдържащ изключително висока концентрация на бифидобактерии, заради което действа като силен на имуномодулатор за организма. Приемът на Биовестин води до потискане на възпалителните чревни процеси, усилване на имунитета и антиканцерогенната активност, детоксикация на потенциалните чревни канцерогени, както и до понижение на чревните бактериалните ферменти. Продуктът спомага за хидролизирането на преканцерогенните съединения, например бета-глюкуронидазата.

 

 

Биовестин е продукт с висока ефективност, която се дължи на:
• Съдържанието на „живи“ бифидобактерии и лактобацили в активна форма – незабавен ефект;
• Изключително високо микробно число - 1000 пъти по-висока концентрация на милилитър в сравнение с конкурентни продукти на пазара;
• 2-месечен срок на годност, дължащ се на наличието на изцяло живи бактерии.

 

Начин на употреба +

Предимствата на Биовестин дават възможност продуктът да се прилага успешно в различни направления.

 

Онкология и хематология
Редица проучвания и данни от клиничната практика доказват добри резултати при използване на Биовестин в три насоки:

• Профилактика на ракови заболявания.
Биовестин понижава риска от онкологични заболявания чрез поддържане на нормалната чревна микрофлора и хомеостазата на организма; модулиране на метаболитната активност на чревната флора, както и продукцията на антибактериални агенти, включително и бактериоцини; детоксикация на химическите мутагени и канцерогени, постъпващи с храната и водата и усилване на перисталтиката, като по този начин се намалява времето на контакт с чревната лигавица на тези канцерогени; продукцията на различни компоненти от имунния отговор на организма, като е наблюдавано увеличаване на нивото на макрофагите; намаляване на концентрацията на нитрозоамините, постъпващи чрез храната и антимутагенната активност на последните; промени в ензимната активност на чревната флора, като нитроредуктази, азоредуктази и бета глюкоронидази, свързани с продукцията на канцерогени в червата.

• Подобрява поносимостта и резултатите от химиолечение, лъчелечение и оперативно лечение.
Комплексната противотуморна терапия води до продължително тежко увреждане на чревната микрофлора, дисбактериоза и промяна на облигатните микроорганизми. Дисбактериозата и възникналите инфекциозни усложнения са честа причина за недобри резултати на противотуморната терапия и следователно смърт на пациентите. Допълнително, често възникват упорити вирусни заболявания като например папилома вируса, който е доказан причинител на карцином на шийката на матката. При болни с левкемии се установява нарушение на симбиозното равновесие на микрофлората във фекалиите, както и значително намаление на нивото на бифидо и лактобактериите. Счита се, че една от основните причини за възникване на дебелочревния рак е промяна на чревната микрофлора.

 

При гореописаните условия, приемът на Биовестин води до:


1. Намаляване на нежеланата токсичност на химио / лъчелечението:

- Намаляване на честотата на ентеропатии;
- Профилактиране на развитието на ентероколит;
- Намаление на диспептичните разстройства;
- Намаление на риска от инфекции.

2. Повишаване на ефективността на провежданото противотуморно лечение, чрез предотвратяване на усложненията.

3. Редуциране на нежеланите токсични прояви на лечение с антибиотици при оперативно лечение.

4. Намаляване на токсичните метаболити в чревния тракт.

5. Поддържане на адаптивните възможности на организма.

6. Подобряване на психосоматичното състояние и качество на живот.

• Непосредствено противотуморно действие – последни проучвания демонстрират доказателства в насока намаление на туморния обем и увеличаване на преживяемостта при използване на препарати от живи и убити бифидобактерии.

 

Начин на приложение на Биовестин в онкология:

• Прилага се на гладно (20 мин. преди или 1 - 1.5 час след хранене).
• Не се приема заедно с антибиотици и цитостатици – необходима е разлика в приема от минимум 2 часа.
• Дозировката може да бъде коригирана от лекаря в зависимост от състоянието на болния. Допустимо е увеличаване на дозировката 2-3 пъти.

 

Допълнителни  указания

• По преценка на лекуващия лекар може да се замени Биовестин с Биовестин-лакто и обратно. Критерии за замяна са проява на диария и запек при болните:

- В случай на  изразен диариен синдром е целесъобразно замяна на  Биовестин с Биовестин-лакто в същата доза. 

- В случай на изразени симптоми на констипация е целесъобразно замяна на  Биовестин-лакто с Биовестин в същата доза. При необходимост дозировката може да бъде увеличена 2 - 3 пъти.  

• Биовестин е естествен източник на бифидобактерии и дозировката зависи от индивидуалните особености на организма, наличие на патологичните процеси, както и на провежданата терапия. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост.

 

Други области на приложение на Биовестин

20 годишен научен опит и редица клинични изпитвания дават основание на базата на Биовестин да бъде създадена група продукти за успешно приложение в редица направления. При промяна в основните характеристики на продукта, свързани на първо място с намаляване на микробното число и обогатен състав, Биовестин става ефективен имуномодулатор за здравия организъм, достъпен и подходящ за масово приложение при възрастни и деца. Използва се при дисбактериоза, за профилактика на сезонни вирусни заболявания, при антибиотично лечение и др.

 

Официален вносител ХУМАНО ООД

 

Информация +

Съхранение: в хладилник (4+-2) ºC. Опаковка: 7/ 28 флакона. Производител: БИО-ВЕСТА, БИОТЕХНОПАРК "КОЛЬЦОВО" РУСИЯ. Вносител: Хумано ООД, София, България.