Биовестин в онкологично направление

Биовестин в онкологично направление

21 август 2019

За хората с онкологични заболявания е много важно да запазят силата на духа, да не се затварят в себе си и с напредване на болестта, което води до отслабване на съпротивителните сили на организма.

Доказано е, че поддържането на имунитета е особено важно, защото една мощна имунна система атакува туморните клетки и не позволява разпространение на туморния процес.

Общият имунитет и храносмилането, които са предпоставка за комфорта и качеството на живот на онкологично болния, зависят в огромна степен от миклофлората на храносмилателния тракт и са залог за добро самочувствие.

Медикаментите и химио-лъчетерапията подтискат вътрешния имунитет на стомашно-чревния тракт, поради пострадалата му естествена микрофлора. Това намалява шансът за пълноценен живот, влошават състоянието на стомашно-чревния тракт и общото самочувствие.

Редовният прием на пробиотиците  „Биовестин“ и „Биовестинлакто“ от пациенти, провели оперативно лечение при злокачествени тумори и/или подлежащи на химио и лъчелечение, способства бързото възстановяването и поддържането в оптимално съотношение на микрофлората в стомашно-чревния тракт. Това създава условия не само за нормално храносмилане, но и за поддържане на имунитет. Важен фактор е за добра поносимост на провежданото лечение и за по-бързо и възстановяване след него. Благодарение на високата концентрация на живи бифидобактерии в „Биовестин“ и „Биовестинлакто“ /до 1 000 пъти повече в сравнение с лиофилизираните форми/ , всяка доза прием от пробиотика има бързо действие – след 2 часа.

Употребата на „Биовестин“ и „Биовестин-лакто“  повишава качеството на живот на онкоболните.  Човек получава шанс да продължи работа, да пътува, да отглежда децата си и да се радва на живота, без да се взира в тежката диагноза и лечение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИФИДОБАКТЕРИИТЕ В ОНКОЛОГИЯТА

Обзор на медицинската информация, Котлярова Т.В., Калника А.И.

Новосибирск 2010

Переспективи на приложение и употреба на бифидобактериите в онкологията

Съвременните методи на лечение в онкологията, включително химио, лъчетерапия и хирургия, не винаги са успешни и са съпроводени с висок риск от усложнения. Прилагането в лечението на онкологично болните пациенти на пробиотици, пребиотици или синбиотици представлява нова алтернатива в терапията и рехабилитацията по пътя на снижаване нивата на патогенните микроорганизми. Пробиотиците и пребиотиците влияят на изменеието на стомашно-чревната микрофлора по пътя на повишаване концентрацията на полезните бактерии, като бифидобактерии и лактобацили. Те възпрепятстват развитието и прогресирането на неоплазии с помощта на механизми, насочени към:

  • намаляване на възпалението на стомашно-чревния таркт
  • засилване имунната защита и антиканцерогенната активност
  • детоксицикация на потенциалните  хранителни канцерогени
  • намаляване на бактериалните ферменти, които хидролизират преканцерогенните съединения, като например бета-глюконидаза

Десетки проучвания показват, че пробиотиците имат потенциална възможност да играят немалка роля в профилактиката на рака и да влиаят съществено на неговото развитие, прогресиране и лечение.

Наблюдаваме  3 направления в използването на бифидокатериите в онкологията:

  1. Профилактично въздействие на бифидобактериите – снижаване риска от раково заболяване, чрез поддържане на нормална миклофлора в организма, също и чрез допънително въвеждане в организма бифидобактерии за детокцикация на канцерогени и мутагени, постъпващи отвън, в т.ч. използване на високотоксични химиотерапевтични препарати.
  2. Подобряване състоянието на онкоболни и намаляване на инфекциозни усложнения, чрез използване на бифидобактерии и лактобактерии.
  3. Непосредствено противотуморно въздействие: намаляване размера на тумора и увеличаване продължителността на живота на болни от рак.

Раждайки се стерилни, новородените контактуват с микроорганизмите в условията на родилната зала и при по-нататъшното пребиваване в родилния дом. Първата седмица в новородените се наблюдава разнотипна миклофлора, която у здравото дете остава само за един месец от живота му.

Нормалната миклофлора, присъстваща в естествени условия по кожата, слезката, стомашно-чревният тракт се явява един важен регулаторен механизъм, осигуряващ хомеостаза на организма. Осигурява колонизационна резистентност, невъзможност за размножение на условно-патогенни и паттогенни микроорганизми и кожата, слезката / бял дроб/, стомашно-чревния тракт.

Многообразието на клетъчния метаболизъм при бактерии от различни групи, влизащи в състава на нормалната микрофлора, производните им ферменти, витамини, хормони, екзотоксини и ендотоксини и други биоактивни съединения от нормалната миклофлора,  взима активно участие в морфогенезата и функциите на много системи в организма. Има данни за взаимодействие между микробната флора и състоянието на имунната, кръвосъздаващата и други защитни системи на макроорганизма.

При някои състояния на организма – травми, стрес,тежки операции, хранителни отравяния, антибактериална и химиотерапия, лъчетерапия, упойки, неблагоприятни екологични условия, депресии, физически натоварвания и др., състава и количеството на микроорганизмите, населяващи организма могат се променят и да възникнат състояния на дисбактериозата. Обзорът на клиничните синдроми и патологичнини състояния, патогенеза, свързан с изменение състава и функциите на миклофлората е следния: хипо и хипехолестеринемия, ревматоиден артрит, поражения на съединителната тъкан, злокачествени образования, кариес, бъбречни камъни, дерматити, алергии, заболявания на стомаха, инфекции и сепсис.

Шендеро Б. А. 1988 г.

Последните три месеца от бременността са най-важните за формирането на здраво бебе. Причината е, че точно през последното тримесечие бебешкият организъм получава антителата, които да го предпазват през първите месеци от живота му. Това се случва посредством плацентата, а силата на имунитета на бебето зависи единствено от състоянието на майката и нейната собствена защитна система. По време на бременността е изключително важно майката да бъде в добро здраве, да получава достатъчно хранителни вещества, а токсините да бъдат сведени до минимум.

прочети още

Бактериалните и гъбичните инфекции са опасни, не само поради неприятните симптоми, но и заради рисковете в дългосрочен план – безплодие, спонтанен аборт или увреждане на плода.

прочети още

Акнето е едно от най-разпространените кожни заболявания в света – оказва се, че от пъпките страдат над 80% от тийнейджърите и около 40% от хората в зряла възраст, като за това със сигурност принос имат не само гените, но и съвременният начин на живот.

прочети още

Дисбактериозата, или иначе казано – нарушеният баланс на бактериите в организма, официално не се класифицира като заболяване, но може не само да ни накара да се чувстваме болни, но и само по себе си да стане причина да се разболеем.

прочети още
Какво е микробиом?
8 октомври 2019

Какво представлява микробиомът и каква е ролята му в човешкия организъм?

прочети още
Бифидотерапията
8 октомври 2019

Бифидотерапията- възможност за подобряване на комплексното лечението на онкологичните заболявания

прочети още
Урология
21 август 2019

Приложението на Biovestin в лечението на остър гноен пиелонефрит позволява:

прочети още
ГИНЕКОЛОГИЯ
21 август 2019

Използването на Биовестин на фона на конвенционалната терапия

прочети още

Хранили сте Вашето дете здравословно. Укрепвали неговия имунитет с витамини и въпреки това след първата седмица на посещение в детската градина детето заболява.

прочети още

Грижа за миклофлората по време на бременност.

прочети още