Биовестин в онкологично направление

Биовестин в онкологично направление

22 ноември 2019
  • Сподели:

За хората с онкологични заболявания е много важно да запазят силата на духа, да не се затварят в себе си и с напредване на болестта, което води до отслабване на съпротивителните сили на организма.

 

Доказано е, че поддържането на имунитета е особено важно, защото една мощна имунна система атакува туморните клетки и не позволява разпространение на туморния процес.

 

Общият имунитет и храносмилането, които са предпоставка за комфорта и качеството на живот на онкологично болния, зависят в огромна степен от миклофлората на храносмилателния тракт и са залог за добро самочувствие.

 

Медикаментите и химио-лъчетерапията подтискат вътрешния имунитет на стомашно-чревния тракт, поради пострадалата му естествена микрофлора. Това намалява шансът за пълноценен живот, влошават състоянието на стомашно-чревния тракт и общото самочувствие.

 

Редовният прием на пробиотиците  „Биовестин“ и „Биовестинлакто“ от пациенти, провели оперативно лечение при злокачествени тумори и/или подлежащи на химио и лъчелечение, способства бързото възстановяването и поддържането в оптимално съотношение на микрофлората в стомашно-чревния тракт. Това създава условия не само за нормално храносмилане, но и за поддържане на имунитет. Важен фактор е за добра поносимост на провежданото лечение и за по-бързо и възстановяване след него. Благодарение на високата концентрация на живи бифидобактерии в „Биовестин“ и „Биовестинлакто“ /до 1 000 пъти повече в сравнение с лиофилизираните форми/ , всяка доза прием от пробиотика има бързо действие – след 2 часа.

 

Употребата на „Биовестин“ и „Биовестин-лакто“  повишава качеството на живот на онкоболните.  Човек получава шанс да продължи работа, да пътува, да отглежда децата си и да се радва на живота, без да се взира в тежката диагноза и лечение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИФИДОБАКТЕРИИТЕ В ОНКОЛОГИЯТА

Обзор на медицинската информация, Котлярова Т.В., Калника А.И.

Новосибирск 2010

Переспективи на приложение и употреба на бифидобактериите в онкологията

 

Съвременните методи на лечение в онкологията, включително химио, лъчетерапия и хирургия, не винаги са успешни и са съпроводени с висок риск от усложнения. Прилагането в лечението на онкологично болните пациенти на пробиотици, пребиотици или синбиотици представлява нова алтернатива в терапията и рехабилитацията по пътя на снижаване нивата на патогенните микроорганизми. Пробиотиците и пребиотиците влияят на изменеието на стомашно-чревната микрофлора по пътя на повишаване концентрацията на полезните бактерии, като бифидобактерии и лактобацили. Те възпрепятстват развитието и прогресирането на неоплазии с помощта на механизми, насочени към:

 

  • намаляване на възпалението на стомашно-чревния тракт
  • засилване имунната защита и антиканцерогенната активност
  • детоксицикация на потенциалните хранителни канцерогени
  • намаляване на бактериалните ферменти, които хидролизират преканцерогенните съединения, като например бета-глюконидаза

 

Десетки проучвания показват, че пробиотиците имат потенциална възможност да играят немалка роля в профилактиката на рака и да влиаят съществено на неговото развитие, прогресиране и лечение.

 

Наблюдаваме  3 направления в използването на бифидокатериите в онкологията:

  1. Профилактично въздействие на бифидобактериите – снижаване риска от раково заболяване, чрез поддържане на нормална миклофлора в организма, също и чрез допънително въвеждане в организма бифидобактерии за детокцикация на канцерогени и мутагени, постъпващи отвън, в т.ч. използване на високотоксични химиотерапевтични препарати.
  2. Подобряване състоянието на онкоболни и намаляване на инфекциозни усложнения, чрез използване на бифидобактерии и лактобактерии.
  3. Непосредствено противотуморно въздействие: намаляване размера на тумора и увеличаване продължителността на живота на болни от рак.

Раждайки се стерилни, новородените контактуват с микроорганизмите в условията на родилната зала и при по-нататъшното пребиваване в родилния дом. Първата седмица в новородените се наблюдава разнотипна миклофлора, която у здравото дете остава само за един месец от живота му.

 

Нормалната миклофлора, присъстваща в естествени условия по кожата, слезката, стомашно-чревният тракт се явява един важен регулаторен механизъм, осигуряващ хомеостаза на организма. Осигурява колонизационна резистентност, невъзможност за размножение на условно-патогенни и паттогенни микроорганизми и кожата, слезката / бял дроб/, стомашно-чревния тракт.

 

Многообразието на клетъчния метаболизъм при бактерии от различни групи, влизащи в състава на нормалната микрофлора, производните им ферменти, витамини, хормони, екзотоксини и ендотоксини и други биоактивни съединения от нормалната миклофлора,  взима активно участие в морфогенезата и функциите на много системи в организма. Има данни за взаимодействие между микробната флора и състоянието на имунната, кръвосъздаващата и други защитни системи на макроорганизма.

 

При някои състояния на организма – травми, стрес,тежки операции, хранителни отравяния, антибактериална и химиотерапия, лъчетерапия, упойки, неблагоприятни екологични условия, депресии, физически натоварвания и др., състава и количеството на микроорганизмите, населяващи организма могат се променят и да възникнат състояния на дисбактериозата. Обзорът на клиничните синдроми и патологичнини състояния, патогенеза, свързан с изменение състава и функциите на миклофлората е следния: хипо и хипехолестеринемия, ревматоиден артрит, поражения на съединителната тъкан, злокачествени образования, кариес, бъбречни камъни, дерматити, алергии, заболявания на стомаха, инфекции и сепсис.

Шендеро Б. А. 1988 г.