Прием на бифидобактерии

Ползи от приема на бифидобактерии


Редовният прием на бифидобактерии ще доведе до: Намаляване на нежелана токсичност на химио-лъчелечение. Повишаване на ефективността на провежданото противотуморно лечение, като се намалят усложненията. Редуциране на нежеланите токсични прояви на лечение с антибиотици при оперативно лечение и постоперативно лечение. Намаляване на токсичните метаболити в чревното съдържимо. Поддържане на адаптивните възможности на организма. Подобряване на психосоматичното състояние и качество на живот.