Българо-руски бизнес форум „Медицина и фармацефтика – 2018“

Българо-руски бизнес форум „Медицина и фармацефтика – 2018“

Българо-руски бизнес форум „Медицина и фармацефтика – 2018“ ще се проведе на 13 юни  2018г. в Конферентната зала на Българската търговско-промишлена палата ,  София, България

Място на  провеждане на Форума:   Българска ТПП, ул. „Искър“ № 9,  гр. София 1000.

Дата и време на  провеждане на Форума:  13  юни 2018г., от 9.00 до  14.30 часа.

Програмата на Форума ще  включва:

  • Кратка официална част с обръщения на руски и български официални лица
  • Кръгли маси  на тема:
  • „Медицински учреждения: профилактика и лечение“ (в т.ч. медицинска техника: иновативни технологии и разработки;  биотехнологии: фармацевтични средства и биоактивни добавки“);
  • „Санаторно-курортно лечение: оздравителен туризъм и рехабилитация“;
  • Срещи между български и руски представители във формат b2b.

И двете кръгли маси ще включват разглеждане на инвестиционни аспекти.

Организаторите на форума, разчитайки на конкретни практически резултати, обръщат особено внимание на създаването на условия за директно общуване между българските и руските фирми и организации.  Интерес за участие във Форума вече е проявен от страна на редица компании, опериращи в Русия, както и от страна на обединяващите ги регионални търговско-промишлени палати, такива като Московска ТПП, Люберецка ТПП, Тамбовска ТПП.

Вашият коментар