• Posted by Александър Петков
  • 25 май 2018
  • 0 Comment

  Продукта

Биовестин е биологически активна хранителна добавка, съдържаща живибифидобактерии.

Съдържание: обезмаслено мляко, бифидобактерии щам Bifidobacteriumlongumssp. longum МС-42, киселинен регулатор натриев хидрокарбонат Е500 ii, разтежен фактор за бифидобактерии ГМК-3 (млечни белтъци, антиоксидант аскорбинова киселина Е300)

Биовестин лакто е биологически активна хранителна добавка, съдържаща живибифидобактерии и илактобактерии.

Съдържание: обезмаслено мляко, бифидобактерии щам Bifidobacteriumbifidum 792, Bifidobacteriumad. МС-42, лактобактерии щам Lactobacillusplantarum 8P A3, киселинен регулатор натриев хидрокарбонат Е500 ii, разтежен фактор за бифидобактерии ГМК-3 (млечни белтъци, антиоксидант аскорбинова киселина Е300)

Ползи от приема

Редовният прием на бифидобактерии ще доведе до:
Намаляване на нежелана токсичност на химио-лъчелечение.
Повишаване на ефективността на провежданото противотуморно лечение, като се намалят усложненията.
Редуциране на нежеланите токсични прояви на лечение с антибиотици при оперативно лечение и постоперативно лечение.
Намаляване на токсичните метаболити в чревното съдържимо.
Поддържане на адаптивните възможности на организма.
Подобряване на психосоматичното състояние и качество на живот.

Живите бактерии

Броят на полезните бактерии в 1 ml е 100-1000 пъти по-голям от този при сухи пробиотици. Всяка бутилка съдържа 10 милиарда бифидобактерии в активна жива форма, сухите бактерии са отслабени и пасивни. „Биовестин“ е активен ВЕДНАГА, работи незабавно и по протежение на целия храносмилателен тракт. Живата форма на „Биовестин“ е удобна за дозиране и прием от малки деца. Бактериите на „Биовестин“ не са модифицирани и безопасни за човека. За разлика от сухи капсулирани пробиотици, живите бактерии Biovestin са в активна форма на живот. Те нямат нужда от активиране и са готови да работят от момента на приемане.

Качество на живот

Пробиотиците „Биовестин“ и „Биовестин-лакто“ подобряват качеството на живот на онкологично болните и техните семейства. Силната имунна система атакува туморните клетки и не позволява разпространение на туморния процес. Медикаментите и химио-лъчетерапията подтискат вътрешния имунитет на стомашно-чревния тракт, поради пострадалата му естествена микрофлора. Редовният прием на пробиотиците „Биовестин“ и „Биовестинлакто“ от пациенти, провели оперативно лечение при злокачествени тумори и/или подлежащи на химио и лъчелечение, способства бързото възстановяването и поддържането в оптимално съотношение на микрофлората в стомашно-чревния тракт.