Урология

Урология

21 август 2019
  • Сподели:

Приложението на Biovestin в лечението на остър гноен пиелонефрит позволява:

Увеличение на ефективността на лечението.
Намаляване на продължителността на хипертермия до 3 дни.
Намаляване на продължителността на синдрома на болката.
Намаляване и предотвратяване на развитието на усложнения.
Увеличение честотата на положителните бактериологични проби от урината (положителните резултати са наблюдавани при 53.3% от главната група и 3.3% при контрола на 14-ия ден от лечението).
Бързо и изчерпателно възстановява имунния статус на пациента във всички връзки на имунитета (фагоцитозен, клетъчен и хоморален) от нивото на първоначално патологично променени показатели.

Употребата на Biovestin и Biovestin-Lacto при хроничен цистит със стандартна терапия позволява:

Предотвратява / намалява повторението.
Увеличаване на удовлетвореността на пациентите от резултатите от лечението с 36% в сравнение с контролната група според въпросника на IQL. В основната група 90% от пациентите са удовлетворени от резултатите от лечението. В контролната група 54% са удовлетворени от резултатите от лечението.

Употребата на биовестин при хроничен простатит на фона на стандартната терапия може да подобри ефективността на лечението:

Значително подобряване на динамиката на клинико-лабораторните показатели в сравнение с контролната група.
Значително намаляване на тежестта и честотата на появата и проявата на симптоми – болезнени, неудобни усещания, включително тези, свързани с уриниране и еякулация.
Значително подобряване на качеството на самооценка на живота.