Бифидотерапията- възможност за подобряване на  комплексното  лечението на онкологичните заболявания

Философия на проблема

Пробиотиците и пребиотиците влияят  върху промените на чревната флора, чрез повишение на концентрацията на полезните бактерии, като бифидобактериите и лактобацилитедействат по пътя на понижение на нивото на патогенните бактерии. Тази стратегия има потенциалната възможност  за подтискане развитието на неоплазмите посредством подтискане на възпалителните чревни процеси, усилване на имунитета и антиканцерогенната активност, детоксикация на потенциалните чревни канцерогени, както и понижение на чревните бактериалните ферменти, които хидролизират преканцерогенните съединения, като например бета-глюкуронидазата.

Направления

 • Профилактично въздействие на бифидобактерия – понижава риска от онкологични заболявания чрез поддържане на нормалната чревна микрофлора, а чрез допълнително въвеждане на бифидобактерии се осъществява детоксикацията  на канцерогенните съединения в организма
 • Понижава се риска от инфекциозни усложнения
 • Непосредствено противотуморно действие- намаление на туморния обем, увеличаване на преживяемостта при използване на препарати от живи убити бифидобактерии

Профилактично въздействие

Нормалната микрофлора в организма се явява основен момент в подържане на хомеостазата. При някои състояние на организма като травма, стрес, оперативна травма, химиолечение, лъчетерапия и др. настъпват  промени в лигавицата на организма, както и промени в състава и количеството на микрооганизмите, които най-често се проявяват с диария, запек, колит, нарушена резорбция на хранителните съставки, гастрити,дуоденити, язвена болест, тежки куагулопатии и др.

Намаляват  риска от възникване на ракови заболявания, чрез модулиране на метаболитната активност на чревната флора посредством конкуренция с други компоненти на чревната флора, както и продукция на антибактериални агенти, включително и бактериоцини и подобни такива, които регулират микросредата. Продукцията на млечни и други киселини снижават нивото на PH  в чревния лумен и по този начин модулират ензимната активност. Профилактичната функция е в насока детоксикация на химическите мутагени и канцерогени, постъпващи с храната и водата и усилване на перисталтиката, като по този начин се намалява времето за контакт с чревната лигавица на тези канцерогени. Продукцията на различни компоненти на имунния отговор на организма като напр.наблюдавано е  увеличаване на нивото на макрофагите и др. Намаляват  концентрацията на нитрозоамините, постъпващи чрез храната при добавяне на бифидобактерии. Изследванията доказватантимутагенната активност на последните, както и промените в ензимната активност на чревната флора като нитроредуктази, азоредуктази и  бета глюкоронидази, които са свързани с продукцията на канцерогени в червата.

Основно средство за борба с дисбактериозата

Последното усложение  е характерно при пациенти с продължителна химиотерапия, лъчетерапия и най-вече след тежки дебелочревни операции с продължителна антибиотична терапия.  Тази комплексна антитуморна терапия води до продължително тежко увреждане на чревната микрофлора, водеща до дизбактериоза и промяна на облигатните микроорганизми.  Възникват упорити вирусни заболявания като напр. папилома вируса, който е доказан причинител на карцином на шийката на матката  и др. При болни с левкемии се установява нарушение на симбиозното равновесие на микрофлората във фекалиите, както и значително намаление на нивото на бифидо и лактобактериите. Много често се дискутира, че една от основните причини за възникване на дебелочревния рак е промяна на чревната микрофлора.

Противотуморно действие

Представени са доказателства за противотуморнодействие на бифидобактерии(живи и убити)

Препаратът има място като:

 • добавка- заедно с провеждането на комплексното лечение -хирургично, химиотерапевтично и лъчетерапевтично
 • при хронични и обострени чревни неонкологични заболявания
 • за профилактика на туморите на дебелото черво и ректума

Цели и задачи на приложение на Биовестин в онкологията

 

 1. Намаляване на нежелана токсичност на химио-лъчелечение
  • Намаляване на честотата на ентеропатии
  • Профилактиране развитието на ентероколит
  • Намаление на диспептичните разстройства
  • Намаление на риска от инфекции
 2. Повишаване на ефективността на провежданото противотуморно лечение, като се намалят усложненията
 3. Редуциране на нежеланите токсични прояви на лечение с антибиотици при оперативно лечение
 4. Намаляване на токсичните метаболити в чревното съдържимо
 5. Поддържане на адаптивните възможности на организма
 6. Подобряване на психосоматичното състояние и качество на живот