МИКРОБИОМ – чревна микрофлора

Много са факторите, които оказват влияние върху физиологията, метаболизма, храненето и имунната функция на човека.

Стомашно-чревния  тракт  се разглежда като „Вториятмозък” на организма.Именно тук се наблюдаватжизнено важни процеси свързани с храненето,имунитета,емоциите,както и устойчивостта на организма към групи социално значими заболявания.

Още Хипократиз казва твърдение,  а съвременната наука го потвърждава, че 80% от имунната система е в гастроинтестиналния тракт.Здравето е в корелация с здравата микрофлора. В противен случай се озоваваме на прага на дисбактериозата и автоинтоксикация.

Стомашно-чревния тракт е много по-сложно анатомично и физиологично  устроена система,която включва и Микробиома (чревна микрофлора).

През последните години тя стана  обект на задълбочени проучвания.

Гастроинтестиналния тракт на човека е  сложна общност от над 500 трилиона микробни клетки(условно разделени в три групи на патогенни,условно –патогенни и полезни бактерии ). Те се развиват в баланс,който е специфичен за всеки индивид, нарушаването на който е пагубно.

Микробиом

 • Генетично обусловен
 • Включва 100-500 трилиона микробни клетки
 • Микробиом – конкурира се с патогенни микроорганизми за хранителни вещества и за местата за прикрепване
 • Микробиом -конкурира се за първично имплементиране при нормална първична епителна здрава среда
 • Микробиом – сензитивен към фактори на външната среда и съпътстващи хронични заболявания
 • Микробиом – поселява се върху огромна епителна повърхност, въздействат му антигени на храната, антигени на микробната микрофлора, на патогенните микроорганизми и на различни видове паразити. Стомашно-чревната мукоза има голямо количество имунологично активни клетки – макрофаги, лимфоцити, еозинофили, неутрофили и мастоцити. Благодарение на тях чревната мукоза може да формира имунен отговор спрямо попадналите в нея антигени. Имунологично активните клетки са разположени в три основни структури на тънките черва – Пайерови плаки, дифузно в ламинапроприя и епителиума на чревните власинки.

Хуморалният механизъм на имунния отговор в червата се осъществява от освободени молекули на имуноглобулин А (IgA). Те преминават в чревния лумен като се свързва с патогенни бактерии, токсини, протозойни паразити и други.Те имат антиканцерогенно действие. При човека пасивен имунитет се придобива почти изцяло чрез интраутеринен транспорт. Осъществява се и  слаба абсорбция на гамаглобулини в тънките черва.

ПРОБИОТИЦИ

С възрастта промяната на хранителния режим, външна среда, стресът, лекарствени терапии и други фактори са причини за промяна на здравословната чревна микрофлора(микробиома).

Нарушаванетона чревна микрофлораможе да е свързано със стомашно-чревни състояния като възпалително заболяване на червата,със затлъстяване, онкологични заболявания и др. Подобряване на познанията ни за сложността на чревнатамикрофлора, за нейния генетичен и метаболитен потенциал,както и за маркерите за диагностикадават възможност за лечение на хронични гастроинтестинални, онкологични и др. заболявания.

Лекарствената терапия при много заболявания води до нарущаване на баланса в микробиома на гастроинтестиналния тракт. Отговорът е увреждане, включително цитотоксично, което влияе на макроорганизма. Доказано е, че някои бактерии и бактериалнипродукти са способни да смекчат апоптозата на епителните клетки, индуцирана от различни фактори – начин на хранене, стрес, лекарствена терапия, химиотерапия и лъчелечение.

Пробиотичните бактерии оказват положително въздействие върху организма, като се колонизират и започват да произвеждат жизнено важни ензими и клетъчни биопродукти.

Пробиотичните бактерии не са постоянен обитател на човешката микробна флора, ето защо трябва да се приемат постоянно и продължително време, за да се почувстват здравословните им ефекти.

Едно от най-важните изисквания към терапията спробиотичните бактерии е способността им да се запазят при преминаването си през горните раздели на стомашно-чревния тракт и да достигнат живи и в достатъчно количество в червата, където се заселват и размножават.

Пробиотиците могат да подобрят епителнатабариерна функция,да  модулират локален имунен отговор и могатдиректно да намалят апоптозата на епителните клетки.

Пробиотиците притежават редица основни, безспорно доказани биохимични ефекти:

 • При оптимално колонизиране на лигавицата на чревния тракт те конкурират болестотворните бактерии и гъбички за жизнено пространство и храна, ограничавайки тяхното размножаване
 • Произвеждатантимикробиални субстанции, които директно увреждат патогенните микроорганизми
 • Пробиотиците са основен фактор на естествената резистентност, като от ранна кърмаческа възраст те участват в изграждането имунната система на чревния тракт и в крайна сметка са от критично значение за съществуването на оптимален хуморален и клетъчен имунитет през целия живот на човека
 • Пробиотиците намаляват серумния холестерол и участват в производството на жизнено важни витамини (група В и К) и хормони
 • В ранна кърмаческа и детска възраст те способстват за правилното усвояване на храната и по-специално на минералите и витамините
 • Ензимна активност на чревните бактерии – пробиотиците и други чревни бактерии произвеждат редица ензими. Например с помощта на такъв специфичен бактериален ензим се подпомага бързото разграждане и обезвреждане на чревните канцерогени и по този начин участва в имунната защита срещу злокачествени заболявания.

Не бива да се забравя факта, че чревната флора е източник на вътрешни причинители на инфекции на пикочно-половата система, сепсис (постхирургичен, родов и др.), менингит и т.н. В този смисъл поддържането на оптимален баланс между пробиотиците и останалите микроорганизми от резидентната чревна флора е от жизнено важно значение.