Бременност

  БРЕМЕННОСТ Пробиотици и женското здраве Грижа за миклофлората по време на бременност. Здравето бъдещ

  + More

  Педиатрия

  ПЕДИАТРИЯ Как да помогнем на детския  ИМУНИТЕТ? Хранили сте Вашето дете здравословно. Укрепвали него

  + More

  Онкология

  ОНКОЛОГИЯ Пробиотиците “Биовестин” и “Биовестин-лакто” подобряват качеството на живот на онкологично

  + More

  Дерматолог

  ДЕРМАТОЛОГИЯ При дисбактериозата на червата се наблюдава тежка форма на акне. Установено е, че степе

  + More

  Гинекологи

  ГИНЕКОЛОГИЯ Използването на Биовестин на фона на конвенционалната терапия допирнася за: Значително н

  + More

  Урология

  УРОЛОГИЯ Приложението на Biovestin в лечението на остър гноен пиелонефрит позволява: Увеличение на е

  + More

  Кардиологи

  КАРДИОЛОГИЯ Добре известна е ролята на микрофлората в поддържането на здравето на човека.  Дисбаланс

  + MoreVisit Website

  Latest from the Blog

  Testimonials

  Ползи от приема НА ЖИВИ БИФИДОБАКТЕРИИ

  Редовният прием на бифидобактерии ще доведе до: Намаляване на нежелана токсичност на химио-лъчелечение. Повишаване на ефективността на провежданото противотуморно лечение, като се намалят усложненията. Редуциране на нежеланите токсични прояви на лечение с антибиотици при оперативно лечение и постоперативно лечение. Намаляване на токсичните метаболити в чревното съдържимо. Поддържане на адаптивните възможности на организма. Подобряване на психосоматичното състояние и качество на живот

  Живите бактерии 1000 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ЖИВИ БАКТЕРИИ

  Броят на полезните бактерии в 1 ml е 100-1000 пъти по-голям от този при сухи пробиотици. Всяка бутилка съдържа 10 милиарда бифидобактерии в активна жива форма, сухите бактерии са отслабени и пасивни. „Биовестин“ е активен ВЕДНАГА, работи незабавно и по протежение на целия храносмилателен тракт. Живата форма на „Биовестин“ е удобна за дозиране и прием от малки деца. Бактериите на „Биовестин“ не са модифицирани и безопасни за човека. За разлика от сухи капсулирани пробиотици, живите бактерии Biovestin са в активна форма на живот. Те нямат нужда от активиране и са готови да работят от момента на приемане.

  Качество на живот ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

  Пробиотиците „Биовестин“ и „Биовестин-лакто“ подобряват качеството на живот на онкологично болните и техните семейства. Силната имунна система атакува туморните клетки и не позволява разпространение на туморния процес. Медикаментите и химио-лъчетерапията подтискат вътрешния имунитет на стомашно-чревния тракт, поради пострадалата му естествена микрофлора. Редовният прием на пробиотиците „Биовестин“ и „Биовестинлакто“ от пациенти, провели оперативно лечение при злокачествени тумори и/или подлежащи на химио и лъчелечение, способства бързото възстановяването и поддържането в оптимално съотношение на микрофлората в стомашно-чревния тракт.